مطالب توسط

دانلود رایگان جلد دوم کتاب مدیریت گلخانه

جلد دوم کتاب مدیریت گلخانه نوشته پاول. وی. نلسون و ترجمه دکتر منصور عبائی و دکتر علی وزوائی که در سال ۱۳۷۴ توسط سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران منتشر شده است را به صورت PDF در ۴۴۴ صفحه از لینک زیر می توانید دانلود کنید. پاول. وی. نلسون در دومین جلد از کتاب […]

دانلود رایگان جلد اول کتاب مدیریت گلخانه

جلد اول کتاب مدیریت گلخانه نوشته پاول وی نلسون که توسط سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران ترجمه شده است را با فرمت PDF در ۴۸۲ صفحه از لینک زیر می توانید دانلود کنید. فهرست مطالب جلد اول کتاب مدیریت گلخانه : فصل ۱ پرورش گل – صنعتی پویا منشا صنعت گلخانه توسعه گلخانه در آمریکا گل […]

حضور مهندس طهماسبی در غرفه پارس سدروس فناور

حضور مهندس طهماسبی معاونت محترم زراعت و باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و هیئت همراه در غرفه پارس سدروس فناور در اولین نمایشگاه بین‌المللی باغبانی،گلخانه،نهاده،گیاهان دارویی و صنایع وابسته آیفارم که از تاریخ ۲ الی۵ مهرماه ۱۳۹۸ در نمایشگاه بین‌المللی تهران ، شهر آفتاب برگزار گردید،گرامی میداریم.  

گلخانه چیست؟

گلخانه چیست؟ گلخانه محلی برای کشت گیاهان است، که به وسیله پوشش‌های شفاف پوشیده شده‌است. پوشش گلخانه یاعث ایجاد اثر گلخانه‌ای و محبوس شدن انرژی خورشیدی درون گلخانه می‌گردد. گلخانه‌ها که از نظر اندازه متغیرند گیاهان را از سرمای بیش از حد زمستان یا گرمای بیش از حد تابستان حفظ می‌کنند.

کشت گلخانه‌ای

هر یک از گیاهان برای داشتن رشد مطلوب نیاز به شرایط خاصی از نظر شدت نور، دمای روزانه، دمای شبانه، میزان رطوبت نسبی هوا و رطوبت خاک دارند.

جهت گلخانه‌ها

اسکلت گلخانه سایه ایجاد می‌کند و با توجه به زاویه تابش این سایه‌ها متفاوت است لزوم توجه به این امر بویژه در تولید زمستانه حائز اهمیت است چرا که تغییرات اندکی دردرصد نور رسیده به گیاهان می‌تواند نقش بسزایی در کمیت و کیفیت تولید داشته باشد.

جریان هوا در گلخانه

جریان هوا در گلخانه گردش هوا در گلخانه ضروری است. وقتی که یک گیاه در معرض جریان هوای تازه درخارج از گلخانه باشد، هوای تازه در نزدیکی برگها تأمین شده و گیاه می‌تواند اکسیژن پس داده و از دی اکسید کربن تازه استفاده نماید.