دانلود رایگان جلد دوم کتاب مدیریت گلخانه

جلد دوم کتاب مدیریت گلخانه نوشته پاول. وی. نلسون و ترجمه دکتر منصور عبائی و دکتر علی وزوائی که در سال ۱۳۷۴ توسط سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران منتشر شده است را به صورت PDF در ۴۴۴ صفحه از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

پاول. وی. نلسون در دومین جلد از کتاب مدیریت گلخانه که توسط منصور عبائی و علی وزوائی ترجمه شده و در ۴۴۴ صفحه منتشر شده، در ۹ فصل به مباحثی از جمله سیستم های تولید و بارورسازی، آفات و بیماری های گیاهی، بازاریابی و مدیریت تجاری و … می پردازد.

فهرست مطالب جلد دوم کتاب مدیریت گلخانه :

فصل ۹: سیستم های تولید محصولات زراعی

 • تاریخچه پیدایش
 • سیستم ویژه NFT
 • سیستم کشت راک وول
 • سیستم فروکش و جریان (Ebb and Flow)
 • کشت در جوی
 • جریان مجدد کلی
 • خلاصه
 • مرجع

فصل ۱۰: بارورسازی با دی اکسید کربن

 • نقش کربن
 • کمبون کرب
 • اثر تزریق دی اکسید کربن بر گیاه
 • اهمیت اقتصادی تزریق CO2
 • خلاصه
 • مرجع

فصل ۱۱: نور و دما

 • شدت نور برای فتوسنتز
 • مدت روشنایی در فئوپریودیسم (طول روز)
 • درجه حرارت
 • خلاصه
 • مرجع

فصل ۱۲: مواد شیمیایی تنظیم کننده رشد

 • طبقه بندی
 • ترکیبات تنظیم کننده رشد
 • ارزش اقتصادی مواد
 • خلاصه
 • مرجع

فصل ۱۳: کنترل آفات

 • مدیریت تلفیقی گلخانه
 • حشرات و سایر آفات گلخانه ای
 • کنترل بیولوژیکی
 • روش های مختلف استفاده از حشره کش ها
 • نکات لازم برای مصرف سموم
 • احتیاط های لازم برای مصرف سموم
 • خلاصه
 • مرجع

فصل ۱۴: بیماری های گیاهی

 • بیماری های گیاهان گلخانه ای
 • مبارزه با بیماری ها
 • توصیه هایی در مورد قارچ کش ها و باکتری کش ها
 • خلاصه
 • مرجع

فصل ۱۵: عملیات جابجایی و نگهداری پس از برداشت

 • طول عمر نگهداری گل های بریده
 • انبار سرد
 • انبار خشک
 • برداشت در حالت غنچه
 • تیوسولفات نقره (STS)
 • آینده
 • خلاصه
 • مرجع

فصل ۱۶: بازاریابی

 • بسته بندی
 • درجات و استانداردها
 • سیستم بازار
 • تبلیغ
 • خلاصه
 • مرجع

فصل ۱۷: مدیریت تجاری

 • ساختار تجاری
 • مدیریت نیروی کار
 • مدیریت تولید
 • خلاصه
 • مرجع

لینک دانلود جلد دوم کتاب مدیریت گلخانه (صنایع گلخانه ای پارس سدروس)

دانلود کتاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

منوی اصلی