کنترل آب و هوا

سیستم های هوشمند برای ایجاد شرایط آب و هوایی مطلوب برای محصولات شما.

سیستم های کنترل آب و هوا برای حفظ آب و هوای مطلوب درون گلخانه ضروری است. این سیستم ها می توانند توسط تولیدکننده کنترل شوند ، یا به صورت خودکار کنترل شوند تا در مقابل شرایط بیرونی که دائماً در حال تغییر است ، واکنش نشان دهند و با توجه به نیازهای محصول ، جو داخلی را دستکاری کنند.  با توجه به شرایط محلی و نیازهای محصول ، ممکن است کم و زیاد کردن گرما ، سرما، رطوبت گیری و تابش لازم باشد.

خنک کننده

ساده ترین راه برای خنک سازی سازه گلخانه ای، استفاده از تبادل هوا بین هوای داخل سازه و جو خارج است. این مبادله یا به صورت منفعل از طریق دریچه های سقف و کناره انجام می شود، یا به طور فعال توسط فن های فعال که سرعت تبادل هوا را افزایش می دهند. در صورت عدم کافی بودن تبادل هوای طبیعی برای نیازهای گیاه،  اگر تبادل هوا به تنهایی کافی نباشد، ممکن است خنک کننده تبخیری لازم باشد. دو سیستم اصلی وجود دارد که  پارس سدروس تأمین می کند:  پد و فن و مه پاش پرفشار

سیستم گرمایشی

برای رشد در طول سال، اغلب به گرمایش نیاز است. فاکتورهای زیادی وجود دارد که باید هنگام گرم کردن یک گلخانه مورد توجه قرار گیرند، از منبع گرما و در دسترس بودن سوخت  (گازوئیل، گاز، ژنرراتور یا برق)، تا طرح و نیاز داخل سازه. تیم مهندسین پارس سدروس تمام این عوامل را هنگام طراحی سیستم در نظر می گیرند تا یک سیستم کارآمد با بازگشت کوتاه سرمایه را تضمین کنند.

شید یا توری سایبان

از شید گلخانه یا توری سایبان برای تعدیل دمای شبانه روز در گلخانه ها استفاده می شود.آنها سایه یکنواخت و تا حدی حرکت هوا را کنترل می کنند و باعث افزایش انتشار نور در سازه  می شوند.شید گلخانه یا توری سایبان در برابر یخ زدگی محافظت می کنند و باعث صرفه جویی در انرژی در ساختارهای گرم می شوند.توری هایی با بافت ضخیم نیز برای محصولاتی که نیاز به دستکاری در طول روز دارند در دسترس است.

منوی اصلی